لیبرالیسم نقاب دار در نظام جمهوری اسلامی ایران

211
11 آذر 1394

لیبرالیسم نقاب دار در نظام جمهوری اسلامی ایران.....خیلیالباس خدمت واسلام رو می پوشن وبه اسمش خیلی کارا میکنن و......(شخصا ببینیدش)

سیاسیلیبرالیسم نقاب دار در نظام جمهوری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x