وقتی بخوای گربه رو حموم کنی

تا حالا حموم کردن گربه رو دیدین ؟ از قدیم الایام گفتن که گربه جماعت از آب می ترسه . حالا چراش رو من نمیدونم و باید در موردش بحث علمی بشه . اما میدونم که هر کی فضولی کنه و دست تو هر سوراخی کنه عاقبت بلایی سرش میاد که خدا میدونه .

حالا این گربه ی شیطون کلیپ ما هم موقع حموم کردن آقا کوچولو حموم چکار می کنه بر میگرده به فضول بودنش . این آقا پسر هم حالا که داره تمیز میشه خب گربه اش رو هم به زور میکشه تو آب . گربه هر چی مقاومت میکنه فایده نداره و عاقب میشه گربه ی آب کشیده و الفرار .این کلیپ زیبا و طنز رو از دست ندین .