آموزش ورزش های لاغری

رای این حرکات ورزشی شما نیاز به مجموعه ای از دمبل، یک تشک یوگا یک حوله و یک بطری آب دارید . مدت زمان این ورزش ده دقیقه با هشت حرکت می باشد که مدت زمان هر حرکت یک دقیقه هست .

حرکات این ورزش باعث سوزاندن چربی ها - افزایش اسقامت بدن و انرژی - بهبود چابکی در شما خواهد شد . با حرکت پروانه در یک دقیقه کار خود را شروع کنید . حرکت پروانه را در جا و با حرکت به سمت راست و چپ و حرکت پاها به جلو عقب ادامه دهید . زانوها را خم و دستها را روی زمین قرار دهید و در هر بار نشستن و برخاستن دستها را نیز بالا و پایین بیاورید و در ادامه همراه با ما باشید .