آموزش دوخت شلوار بدون الگو

ابتدا شلوار سایزتان را برداشته و روی تن از بالای زانو با سنجاق علامت بزنید . از قسمت مشخص شده شلوار را تا بزنید و روی پارچه قرار داده و یکبار از یک سمت و بار دیگر برگردانده و در سمت دیگر برش بزنید .

قسمت های هلالی را به هم دوخت کنید . شلوار را باز کرده و وسط آن را با سنجاق محکم کنید . حال از یک سمت به سمت دیگر دوخت کنید . حال کمر شلوارک را کش دوزی کنید . قبل از شروع به دوخت کش حتما از پهلوها کش را با زیگزاگ به شلوارک دوخت کنید .حال شلوار دیگری را با توجه به اندازه ی شلوارک علامت زده و از همان قسمت برش می زنیم . و پاها را به شلوارک دوخت می کنیم . در ادامه همراه ما باشید .