آموزش ساخت قفسه

این قفسه با استفاده از چوب و طناب ساخته میشه و روش کار بسیار راحت و آسونه . ابتدا چوب ها را در سایز دوازده اینچ برش بزنید . این سه چوب برش خورده ردیف های قفسه ی ما را تشکیل می دهند . بر روی چوب چهار سوراخ به ضخامت طناب ایجاد کنید .

دو سوراخ سمت راست و دو سوراخ سمت چپ چوب ها . حال طناب را از سوراخ رد کرده و گره بزنید . فاصله ی ردیف ها را به دلخواه و سلیقه ی خود اعمال کنید . برای اتصال قفسه به دیوار نیز همانند فیلم عمل کنید و بالای قفسه مثل سقف خانه به صورت مثلثی خواهد بود . در ادامه برای یادگیری بیشتر با ما همراه باشید .