تزئینات روی دیوار

سلام . برای تزئین بالای در و یا گوشه ها و دیوار از طرح و لوازم متفاوتی می توان استفاده کرد . مثلا در این آموزش از طرح سر شیر و گل و بوت برای تزئین بالای در استفاده شد . گچ بری و طرح درست شده را بر روی میز کار در فضایی باز قرار دهید .

بر روی کار اسپری زرد بزنید و بعد از آن اسپری سفید بزنید . برای اینکه در بعضی نقاط رنگ زرد مشخص شود با اسفنج بعضی قسمتهای کار را پاک کنید . حال از گلهای رنگی استفاده کرده و به گچ بری بچسبانید و بعد ازخشک شدن با چسب کخصوص بالای در بچسبانید و به دیوار خود طرح دکوری اضافه کنید . در ادامه همراه با ما باشید .