آموزش دوخت لباس کوتاه

سلام . برای دوخت این لباس الگوی پایه بالاتنه جلو را رسم کنید و بر روی پارچه قرار داده و برش بزنید . از همین الگو بر روی پارچه ای با طرحی متفاوت سنجاق زده و برش بزنید . الگوی پایه آستین را نیز برش زده و به اندازه ی دلخواه برش بزنید .

از قسمت سرشانه ، جلو و پشت را به هم دوخت کنید و همچنین پهلوها را نیز بدوزید . آستین را به حلقه سنجاق زده و دوخت کنید . حال پارچه ای را به شکل مستطیلی برش زدهو کناره های آن را به هم می دوزیم و بالای آن را نیز چین سوزنی می دهیم . دقت کنید در همین اندازه برشی هم بر روی پارچه ی توری خواهیم داشت که باید بلندتر از پارچه ی ساده باشد و به کمر دوخت می کنیم . در ادامه همراه با ما باشید .