طرح حباب روی ناخن

سلام . با طرح حباب بر روی ناخن در خدمت شما دوستان هستیم . ابتدا روی ناخن را بیس کوئت زده و منتظر بمانید تا خشک شود . بعد از خشک شدن رو اسفنج را لاک سفید و آبی زده و روی ناخن بزنید . این عمل را همانند فیلم انجام دهید .

حال با کمک رنگ های اکریلیک و قلموی مخصوص طراحی روی ناخن ، طرح حباب را بر روی آن بکشید و باقی قسمت ها را تاپ کوئت زده و با کمک ابزار سه عدد نگین روی ناخن بچسبانید و منتظر بمانید تا خشک شود . پس از خشک شدن کل ناخن را نیز تاپ کوئت بزنید . همین طرح را بر روی باقی ناخن ها پیاده کنید . و در ادامه همراه با ما باشید .