آموزش بافت موی حصیری دخترانه

سلام . ابتدا موها را شانه و صاف کنید . موها را به پشت شانه کنید . حال قسمت تل مو را جدا و انتهای آن را با کش ببندید . حال همین شاخه را به دو قسمت کنید . از کناره سر شاخه ای مو را جدا کرده و با همان شاخه ی قبلی به هم با کش ببندید در سمت دیگر نیز همین کار را تکرار کنید .

حال دو شاخه مو داریم که هر دو را به دو قسمت کرده و شاخه های وسط را به هم با کش می بندیم . باز از کناره ی سر شاخه ای مو را برداشته اسپری آب زده و با شاخه ی قبلی به هم با کش می بندیم و در سمت دیگر نیز همین کار را تکرار می کنیم . در ادامه همراه با ما باشید .