فیلم کامل مناظره هسته ای مهدی محمدی و الیاس حضرتی+فایل صوتی

محمدی: در آلماتی توافق بهتری نسبت به ژنو در حال تصویب بود؛ بازرسی ویژه تنها درباره عراق اعمال شده است که در نهایت منجر به حمله نظامی به عراق شد / حضرتی: توافق خوب منجر به حفظ اصل غنی‏‌سازی و لغو تحریم‌‏ها خواهد شد