وقتی همه حرفها مصرف داخلی دارد

269
11 آذر 1394

در مذاکرات هسته ای طرف غربی بخصوص آمریکایی ها بارهای بار ادعاهای زیاده خواهانه ای مطرح کرده و به تحقیر و تهدید کردن ایران پرداخته اند که درمقابل تیم مذاکره کننده و دستگاه دیپلماسی ما با این توجیه که این ادعاها و یاوه گویی ها برای مصرف داخلی آنها مطرح می شود و تنها مصرف داخلی دارد از دادن پاسخ متناسب با آن و جلوگیری از تکرار مجدد آن توسط طرف غربی خودداری کردند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x