آیا ما رشد اسلامی داریم؟! استاد شهید مطهری

بر ما لازم است که بصیرت خود را بالا ببریم؛ زیرا کسی که بصیرت ندارد در فتنه ها همچون کور است و به فتنه گر سواری می دهد و زود گول می خورد. مثل فتنه 88