سرنوشت انرژی هسته ای؟؟؟جدایی بحرین از خاک ایران یا فتح خرمشهر

217
11 آذر 1394

این روزها در آستانه سالروز فتح خرمشهر هستیم .از طرفی مذاکرات هسته ای در حال برگزاری است. و نسل جدید و آینده قضاوت خواهد کرد که انرژی هسته ای دستاورد فتح خرمشهر است یا به سرنوشت تلخ جدایی بحرین از خاک ایران؟؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x