موشن گرافیک «طمع»

این ویدیو‌گرافی در ابتدا به چگونگی شکل‌گیری یکی از شاخص‌ترین الگوهای معیشتی غرب بر مبنای طمع اشاره می‌کند و در ادامه به مشکلاتی که بر اساس این نوع نگرش به وجود می‌آید می‌پردازد و در نهایت سعی دارد تا با معرفی الگوی اسلام راه برون‌رفت از این مشکلات را ارائه دهد.