موضع داشته باشید، منتظر رهبری نمانید - امام خامنه ای

216
11 آذر 1394

امام خامنه ای فرمودند: شما به عنوان یک انسان مسلمان، مومن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید. تحلیل داشته باشید، نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x