وقتی صالحی هم دلواپس میشود! (طنز)

انتقاد رئیس سازمان انرژی اتمی از دبه کردن آمریکا بعد از بیانیه لوزان... اما اکنون صالحی به دلایل نامعلوم موضع خویش را تغییر داده است و میگوید: دبه درآوردن را به مزاح گفتم. شکر خدا همه چیز به خوبی پیش می رود!!