بزودی همه مردم حقیقت را خواهند فهمید . . .

وقتی دولت تدبیر و امید برای رسیدن به آرای بیشتر شعار های زیبایی می دهد ولی متاسفانه شعور کدخدا اجازه نمی دهد ...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x