نقشه شوم اسرائیل برای منطقه

نقشه شوم اسرائیل برای تشکیل داعش و مقابله با ایران که توسط امی آیالون رئیس اسبق شین بت (سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بیان می شود ...