پاسخ قاطع نبویان به آدرس های غلط تیم مذاکره کننده در مورد لغو تحریم ها

101
11 آذر 1394

توضیحات دکتر نبویان با استناد به تفاهم نامه لوزان در مورد لغو تحریم ها ...

می خواستیم تحریم ها را برداریم ولی نمی گذارند...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x