انیمیشن گزینه های روی میز

از مجموعه بیست قسمتی ماجراهای OK به تهیه کنندگی مرکز هنرهای رقومی بسیج