مستند «اهرم فشار» چگونگی لغو تحریم ها در مذاکرات هسته ای

این مستند حربه‌ های دشمنان و ۱+۵ در زمینه عدم لغو تحریم‌ های کشورمان را به تصویر می‌ کشد.