ابریشم بافی در گلستان

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن متداول می باشد تقریباً در 4600سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن دور انگشت خود کشف کرد. از یک جعبه تخم که 20000 عدد است حدود 20-25 کیلو پیله به دست می آید که تا 40 کیلو گرم قابل افزایش است . برای پرورش هر جعبه تخم نوغان حدود 40 متر مربع فضا لازم است . به طور متوسط هر 30 کیلو پیله تر 5/4 کیلو ابریشم خام می دهد که اگر در صنعت فرش بکار رود حدود 2 متر مربع با آن فرش بافته می شود . مجموعاً از زمانی که تخم ها باز شده تا وقتی که می شوند و به داخل پیله می روند 45 روز طول می کشد . در چرخه زندگی کرم ابریشم 4 مرحله وجود دارد : الف : تخم – هر پروانه ماده حدود 500 تخم یا بیشتر می گذارد . پرورش دهندگان تخمها را از اول تابستان در کاغذ یا پارچه تا بهار سال بعد نگه می دارند . تخم کرم ابریشم بیضی شکل بوده و اندازه آن متفاوت و دارای منافذی جهت تنفس است . تفریخ تخم نوغان ایجاد شرایط لازم برای رشد جنین تخم نوغان و خروج لارو از آن را تفریخ می گویند . رطوبت مناسب برای تمام مراحل تفریخ ثابت و معادل 75 تا 80 درصد است . دمای لازم برای تفریخ در طول دوره متفاوت بوده و 15 تا 25 درجه است اتاق تفریخ روزانه تا 16 ساعت در روشنایی کامل می باشد هر هزار کرم تا بالغ…