بازجویی از دبیر شورای امنیت ملی هم غیرت آقایان را به جوش نیاورد

134
11 آذر 1394

داستان از آنجا شروع شد که حضرت آیت الله خامنه ای در جمع افسران دانش آموخته نظامی گفت :ما اجازه نمیدهیم به حریم دانشمندان هسته ای ما و همه دانشمندان در هر رشته حساس و مهم اهانت بشود.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x