مولودی خوانی و مدح خوانی لری در وصف امام زمان عج

مداح: کوه کمره ای ؛ هیئت کربلاییهای منتظرین حضرت مهدی(عج) شهرستان قدس