تکرار سناریو بازرسی ویژه عراق، این بار در ایران که منجر به جنگ علیه عراق شد

خیبرآنلاین: هر روز که از توافق لوزان می گذرد، ابعاد مختلف و بعضا خطرناک آن برای ملت ایران بیشتر مشخص می شود؛ ابعادی که نه تنها در آنها گره گشایی اقتصادی و رفع تحریم ها وجود ندارد، بلکه شبح تهدید نظامی را نیز پررنگتر می کند.