صلح یا جنگ؟ مسئله این است

کلیپی زیبا در مورد صلح یا جنگ.حتما ببینید و نظر دهید
قرآن در تأیید این حقیقت که اسلام آیین صلح و آشتی و دوستی است فرموده است: "ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی در آیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است".