فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در مراسم 14 خرداد سالگرد رحلت امام خمینی

فیلم کامل بیانات امام خامنه ای در مراسم بیست و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) روز 14 خرداد 94