بغض استاد معتضد بخاطر گذشته تلخ ایران

184
11 آذر 1394

سخنان تکان دهنده استاد خسرو معتضد در مورد سخنان یکی از سفرای سابق انگلستان در ایران در مورد ایرانی ها

فیلماستاد معتضدایراناستاد خسرو معتضدانگلستانفرانسه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x