بغض استاد معتضد بخاطر گذشته تلخ ایران

سخنان تکان دهنده استاد خسرو معتضد در مورد سخنان یکی از سفرای سابق انگلستان در ایران در مورد ایرانی ها

فیلماستاد معتضدایراناستاد خسرو معتضدانگلستانفرانسه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x