روشنگری مهم حجت الاسلام سید حمید روحانی

روشنگری مهم حجت الاسلام سید حمید روحانی در مورد سیاست های دولت اعتدالی تدبیر و امید