مهدی طارمی و خراب کردن پنالتی در بازی با نفت

ورزشی - پرسپولیس - مهدی طارمی - نفت تهران - پنالتی