پاسخ به شبهات هسته ای 4، آیا با مذاکره از جنگ جلوگیری میشود؟!

پاسخ به شبهات هسته ای 4، آیا با مذاکره از جنگ جلوگیری میشود؟!
گفتگوی دانشجویی و پاسخ به شبهات هسته ای با حضور دکتر عبدالملکی- ایشان عضور هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند. در این گفتگو دکتر عبدالملکی به این سوال پاسخ می دهند که آیا با مذاکرات هسته ای از جنگ جلوگیری می شود یا خیر؟