موشن گرافیک «داستان اعتماد» این قسمت، آزادکردن گروگانهای آمریکایی در لبنان

به گزارش سفیرفیلم، مجموعه ۶ قسمتی موشن گرافیک «داستان اعتماد» به روایت تاریخی تجربه اعتماد ملت ایران به دولت آمریکا در برهه‌های مختلف تاریخی می‌پردازد.