یمن تنها نمی ماند ...

اجتماع بزرگ «یمن تنها نمی‌ماند» در پی حملات و تهاجم نظامی رژیم عربستان سعودی به خاک یمن و در حمایت از مردم مظلوم یمن در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.در این اجتماع عبارت " یمن تنها نمی ماند" بیشتر از سایر پاکارد ها خود نمایی می کرد.