کاربردهای صلح آمیز انفجار هسته ای قسمت دوم، مهار اقتصادی معادن

121
11 آذر 1394

کاربردهای صلح آمیز انفجار هسته ای قسمت دوم: مهار اقتصادي معادن به کمک بمب صلح آميز هسته اي

فیلمهسته ایمهار اقتصادی معادنبمب صلح آميز هسته ايامریکااسرائیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x