درس اخلاق آیت الله مصباح|نماز و توبه

این ویدئو مربوط به درس اخلاق استاد گرانقدر علامه مصباح یزدی در باب توجه در نماز و همچنین توبه بنده گنه کاراست. آیت الله مصباح از شخصیت های تاثیر گذار انقلاب است که تاکنون توانسته شاگردان زیادی را بدون واسطه و با واسطه تربیت کند.ایشان از جمله شخصیت هائیست که دوستان و دشمنان پرو پا قرصی دارد .ایشان همچنین شاگردانی از نسل سه و چهار انقلاب با واسطه تربیت نموده اند.