فیلم داستانی کوتاه برعکس از جشنواره فیلم های هسته ای

از سری فیلم های تولید شده در زمینه نهضت مردمی تولید محتوا" حق هسته ای"