زیاده خواهی آمریکا در دسترسی به مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای

210
11 آذر 1394

در حالی که دیروز تیم والیبال آمریکا در ایران شکست خورد شنیده ها حاکی از آن است که این تیم اجازه دسترسی و ورود هیچ شخصی در زمان تمرین به سالن را نداده است سیاستمداران این کشور با زیاده خواهی های پی در پی خواستار بازدید از تاسیسات نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته ای ایران شده اند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x