پاسخ به شبهات هسته ای 6، آیا مذاکره تنها راه پیش روی ماست؟!

گفتگوی دانشجویی و پاسخ به شبهات هسته ای با حضور دکتر عبدالملکی- ایشان عضور هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند. در این گفتگو دکتر عبدالملکی به این سوال پاسخ می دهند که آیا مذاکره تنها راه پیش روی ماست؟ و راه دیگری غیر از مذاکره نداریم؟