پاسخ دکتر جلیلی به شبهات مذاکرات سابق هسته ای.

وب سایت دکتر سعید جلیلی با انتشار فیلم کوتاهی از سخنان وی در جمع دانشجویان دانشگاه های استان البرز و امیرکبیر، جزییات بیشتری درباره مذاکرات وی در سالهای ۸۶ تا ۹۲ را منتشر کرده است.