طنز کوتاه دیرین دیرین با موضوع « تحریمیم میفهمی؟! »

402
11 آذر 1394

تحریم ها باید برداشته شود تا مشکل محیط زیست حل شود، تا مشکل آب خوردن مردم حل شود!!!

فیلمتحریم هامحیط زیستدیرین دیرینتحریمطنز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x