برد والیبال با طعم هسته ای

کاربران شبکه های اجتماعی بعد از برد تیم ملی والیبال ایرام درمقابل آمریکا، مطالب جالبی را به اشتراک گذاشتند...