از ناراحتی خلعتبری تا درگیری فوتسالیستها

211
11 آذر 1394

واکنش خلعتبری بعد از تعویض و درگیری در فوتسال از حاشیه های این هفته فوتبال ایران بود.

فیلمفوتسالیستهافوتسالایرانفوتبالخلعتبری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x