نماهنگ پای پیاده به مناسبت اربعین حسینی

نماهنگ پای پیاده با صدای حسین توکلی و تنظیم میلاد ترابی در خانه موسیقی بسیج آماده نمایش شد.