حاشیه‌های مرگ هوادار پرسپولیس

مرگ هوادار پرسپولیس در ورزشگاه تختی با حاشیه‌هایی همراه بود.