برخورد سنگین داور با بازیکن

125
11 آذر 1394

در فیلم پیش رو شاهد تصاویری از برخورد داور با بازیکن هستید.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x