دیرین دیرین - استکان بی پایان

این قسمت :استکان بی پایان شدم مثل این مجری های دهه ۶۰ تلویزیون که قبل از اجرای برنامه میومدن و یه چیزی میگفتن چیز امروزمم گفتم،حالا کارتون رو تماشا کنید! Www.diirindirin.ir