فیلم "رخ دیوانه": شبکه های اجتماعی و صابرابر - خنده دار

فیلم "رخ دیوانه" : درباره چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا می شوند و ...