تریلر بازی Prey for the Gods

زمستانی بدون انتها و شخصی که به دنبال یافتن راز این زمستان است تا تعادل را به دنیای سرد باز گرداند و دنیایی سفید و بزرگ با موجوداتی عظیم الجثه. این داستان بازی Prey for the Gods است که برای PC معرفی شد و هنوز خانه‌ی کنسولی آن مشخص نشده است. تریلر پیش روی شما تریلر معرفی بازیست. آیا Shadow of the Colossusی برای PC در راه است؟