دیرین دیرین - در گذشت

374
10 آذر 1394

این قسمت: درگذشت از قدیم گفتن: مرگ شتریه که در خونه هر کسی می خوابه. اما با رعایت برخی مسائل، می تونه خیلی دیر تر در خونه مون بخوابه! www.dirindirin.ir


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x