دیرین دیرین - بدرد نخورجات

این قسمت : بدرد نخورجات دستمون درد نکنه که هر روز پیامهای خوب رو درقالب طنز خدمتتون ارائه می نماییم! مخصوصاََ پیام امروز. واقعاََ خسته نباشیم! www.dirindirin.ir